Do Góry

SMA  7/24h tel.  17 227 55 05,  kom.  600 013 713  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Uprzejmie informujemy,  że zgodnie z  :
     Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  -  określonym  jako „Ogólne Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych"  - w skrócie „ RODO ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  ( Dz. U.  z 24 maja 2018 roku  1000)

CZYTAJ WIĘCEJ ...


Zapewniamy całodobowe nadzorowanie systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów związanych z uszkodzeniem systemów.

Stosowane przez Nas rozwiązania techniczne zapewniają bezpieczeństwo w licznych:

- zakładach produkcyjnych,

- firmach usługowych,

- instytucjach państwowych,

- bankach,

- muzeach,

- obiektach użyteczności publicznej

- oraz w innych obiektach objętych obowiązkiem ochrony pożarowej oraz dobrowolnej na terenie Polski Południowa – Wschodniej.

 

Wieloletnia współpraca z Państwową Strażą Pożarną, zastosowanie najnowszych dostępnych technologii oraz sprawdzony zespół pracowników z dużym doświadczeniem zawodowym, są gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług.

 

Oferujemy

- Opracowanie koncepcji oraz budowę i instalację systemów sygnalizacji pożarowej.

- Stały monitoring pożarowy z niezależną transmisją do Państwowej Straży Pożarnej.

- Automatyczne i natychmiastowe przesłanie sygnału alarmu pożarowego, bezpośrednio do Państwowej Straży Pożarnej.

- Dwutorową transmisję sygnału (dedykowane radio WCR oraz telefon – łącze komutowane TFN).

- Serwis i konserwację systemów sygnalizacji pożaru.

- Doradztwo i wsparcie techniczne.

 

Zapewniamy

- Stałą obsługę 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

- Wsparcie przez własne niezależne centrum monitorowania oraz patrole i grupy interwencyjne.

- Świadczenie usługi zgodnie z obowiązkową normą PN-EN 54.

- Urządzenia posiadające świadectwo dopuszczenia CNBOP - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

- Dedykowaną sieć radiową.

- Profesjonalne wsparcie serwisowe.

- Doradztwo oraz fachową obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.