Do Góry

SMA  7/24h tel.  17 227 55 05,  kom.  600 013 713  

Monitoring systemów alarmowych polega na podłączeniu systemu alarmowego do naszej własnego centrum monitorowania obiektów (CMA) i świadczeniu usługi całodobowego dozorowania podłączonych punktów do monitorowania wraz podejmowaniem odpowiedniej reakcji na zdarzenia.

Oferujemy montaż własnych systemów alarmowych lub podłączenie systemów alarmowych posiadanych przez klientów. Monitoring systemów alarmowych oferujemy w połączeniu ze zdalnym monitoringiem wideo.

Definicja zdarzenia alarmowego

Zdarzenie alarmowe to włamanie, akt wandalizmu, pożar (jeżeli działa system pożarowy), zalanie lub każde zdefiniowane wcześniej przez Klienta zdarzenie, np. brak informacji zwrotnej o uruchomieniu systemu antywłamaniowego w określonym czasie.

Nasza reakcja na zdarzenia alarmowe

Nasze standardowa reakcja polega na skierowaniu do obiektu własnego patrolu interwencyjnego, powiadomieniu Klienta o zaistniałym zdarzeniu oraz odpowiednich służb ratunkowych, o ile jest taka konieczność. Działamy zawsze w oparciu o opracowane procedury dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta, najczęściej w oparciu o obowiązujące plany ochrony.

 

Oferujemy

- opracowanie indywidualnego projektu systemu,

- instalację i budowę systemu,

- stałą obsługę 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,

- reakcję na zdarzenia opartą na własnych grupach interwencyjnych lub patrolach,

- serwis gwarancyjny o pogwarancyjny,

- wsparcie techniczne w modernizacji systemów istniejących.